ЗАРИБЯВАНЕ НА ВОДОЕМИТЕ КРАЙ ПЕЩЕРА

Както през последните години, така и през настоящата, сдружението в гр.Пещера продължи традицията да се  зарибяват водоемите, в които същото  управлява рибните ресурси. Извърши се зарибяване на язовир “Чорбаново“ край с.Розово и язовир“Капитан Димитриево“. Същите се зарибиха с 465 кг шаран, с тегло около 1 кг/брой.. Това се реализира в чест на  инициативата „Да направим региона Пещера ,Най-доброто място за риболов и отдих“. В тази връзка ръководството на дружеството пое ангажимент за изграждането на  навес на брега на язовир “Капитан Димитриево“ за ползване от спортуващите риболовци, който ще се осъществи до откриването на риболовния сезон.  Пожелавам на всички рибари здраве и на  слука !!!

DSC_0296