СЪСТЕЗАНИЕ ПО РИБОЛОВ НА ЯЗ.КАПИТАН ДИМИТРИЕВО

Годините летят като жерави в небесния свят и създават носталгия по изминалото време, но  не спират желанието да се изгражда нещо ново. В това се убедихме при тържественото откриване на риболовния сезон на яз.Капитан Димитриево край едноименното село, провело се на 12.06.2016г. С доброволния труд на членовете на ловно-рибарската дружина на брега на язовира се изгради навес за подслон на риболовците, посещаващи това прекрасно за риболовен спорт място. Времето се случи прекрасно. В състезанието взеха участие 34 риболовци от всички възрастови групи. На същите според класирането бяха подарени предметни  награди. Те се връчиха от дългогодишния деятел на дружината Тодор Лазаров. Организацията на състезанието се проведе на много високо ниво под ръководството на председателя на дружината Иван Мутафчиев. В краткото приветствие, което направи председателя на сдружението Иван Джинев, благодари на участниците в състезанието и присъстващите около 200 души като пожела за в бъдеще традицията да се спази и мероприятието да се превърне в събор на селото и околността, за популяризирането на риболовния спорт сред младите хора под надслов “Детето риболовец може без дрога“.

SAM_4689_s SAM_4695_s SAM_4705_s