ОТЧЕТНО-ИЗБОРНО СЪБРАНИЕ ЗА ПЕРИОДА 2013-2016 година

На 22.04.2017 год. Сдружение ЛРД-Пещера проведе отчетно-изборно събрание за периода 2013-2016 год. От избраните делегати на събранията в дружините -55 членове  присъстваха 52-ма. Гост на събранието беше г-н Иван Петков – председател на НСЛБ – СЛРБ, което доказва, че сдружението в Пещера е фактор за нашата организацията, единствено милееща за съхранението и възпроизводството на дивеча и рибата в страната.

В доклада на председателя на сдружението Иван Джинев се отчете извършеното от управителния съвет и дружините по места. Във всички ловни стопанства предоставени за стопанисване на ЛРС-Пещера има увеличение на ловите запаси. Отчетено беше, че всичко, което е постигнато от сдружението е благодарение на общите усилия и труд на ръководството и ръководствата на дружините. Изградени са нови заслони и чешми в дружините: Пещера, Равногор, Радилово, Капитан Димитриево, Исперихово, Жребичко, Брацигово, Фотиново и Розово. Подобрени са условията за стопанисването на дивечовото и рибното богатство в сдружението. През отчетния период са отстреляни 9 диви свине с оценка на трофеите златен медал. В язовирите и реките стопанисвани от дружеството ежегодно е разселвана риба. Контролният съвет отчете, че сдружението е в добро финансово състояние и може да изпълни заложените в бюджета  всички ловностопански и рибостопански мероприятия.

През настоящата година се навършват 120 години от основаването на ловното дружество в Пещера. Същото ще бъде отпразнувано по най-тържествен начин.

За председател на УС на сдружението  с пълно мнозинство бе преизбран дългогодишния председател и Заслужил деятел на НЛРС-СЛРБ – Иван Джинев.

SAM_5050_s SAM_5055_s