Начало и основатели

На 20 юли 1897 год. в гр.Пещера, в заведението на Костаки Иванов Бараков се събират 12 любители на природата а именно: Костаки Бараков, Иван Иванчев, Стоян Петков, Васил Андонов, Иван Чешмеджиев, Петър Филипов, Щерю Вощенаров, Зафир Кукушев, Европиди Коматов, Янаки Мишиморов, Иван Кюсеиванов и Рашко Сугарев. Тогава се слага началото на организираното ловно движение в Пещера. Основано е ловно дружество „Елен“. Това четем в първата протоколна книга, запазена до днес. Една година по късно Александър Евстатиев и Атанас Димитров са избрани за делегати , които да представляват дружеството на първия учредителен конгрес на ловните дружества в страната в единен ловен съюз. Поставени са основите на една обществена организация, която започва да пулсира, да води организационен живот, като още в първите си стъпки осъществява благородната цел – да умножава и опазва богатството на дивия животински свят в природата.