Начало и основатели

На 20 юли 1897 год. в гр.Пещера, в заведението на Костаки Иванов Бараков се събират 12 любители на природата а именно: Костаки Бараков, Иван Иванчев, Стоян Петков, Васил Андонов, Иван Чешмеджиев, Петър Филипов, Щерю Вощенаров, Зафир Кукушев, Европиди Коматов, Янаки [...]

Повече

Характеристика на района

В ЛРС-Пещера членуват 726 ловци и 611 риболовци в 11 ловно-рибарски дружини. Района на ЛРС-Пещера е разположен в долина пред полите на Родопите върху двете страни на р. „Стара река“ в началото да Доспатския проход, на север на 18 км от гр.Пазарджик и на 45 км югозападно от [...]

Повече

Представителство и ръководство

Лорно-рибарско сдружение Пещера е със седалище гр.Пещера ул. „Петър Раков“ 21. Притежава собствен офис, ловно-рибарски магазин и клуб-ресторант. e-mail: lrs_peshtera@dir.bg Председател на УС : Иван Христов Джинев Специалист по лова: инж.Петър [...]

Повече

РИБОЛОВ НА ЯЗОВИР КАПИТАН ДИМИТРИЕВО

Язовир „Капитан Димитриево“ се намира на 6 км от Пещера и 12 км от областния център Пазарджик. Водоема е с площ от 80 декара с асфалтирани пътни връзки и идеална брегова ивица  за любителски риболов.  Сдружението в Пещера управлява рибните запаси в същия, като за целта ежегодно се разселват около 500 кг шаранови риби.

На 6 юни на язовира се проведе дружественото състезание по улов на риба на леко. Участниците бяха 22. Мероприятието се организира за първи път под ръководството на дружината в с.Капитан Димитриево и лично от председателя Иван Мутафчиев и коменданта на състезанието Тодор Лазаров, които показаха  своите организаторски качества. След два часа риболов се излъчиха и победителите, а имено при мъжете : Петър Стоянов, Йордан Тодоров и Тодор Рядков  и юноши и девойки Иван Цветков, Йордан Коев, Антония Николова и Ангел Тодоров.  Същите бяха наградени с предметни награди от  председателя на сдружението Иван Джинев. В своето кратко приветствие към състезателите и организаторите той изрази голямото си желание провеждането на това мероприятие да стане традиция в сдружението и обеща да осигури 1000 лв. за изграждането на навес и маси за отдих на риболовци и туристи.

SAM_4075 SAM_4099 SAM_4112 SAM_4123 SAM_4135

Пролетно зарибяване на водоемите край Пещера

И през тази година ловно-рибарското сдружение в Пещера продължи традицията да зарибява водоемите, в които управлява рибните ресурси. Зарибиха се с шаран водоемите Капитан Димитриево и Чорбаново край с.Розово.  Шараните са  450 килограма с размери от 400-800 грама броя. За целта са изразходвани 2000 лв., осигурени по програма за зарибяване от  НЛРС-СЛРБ. В тази връзка трябва да отчетем, че това се дължи на активната дейност на ръководството  по отношение на приемането на нови членове риболовци и издаването на риболовни билети. В мероприятието активно участие взеха членове на дружините в с.Кап.Димитриево и с.Розово. Това е първия етап от програмата за зарибяване. До откриването на риболова сдружението ще зариби още шаран за 1000 лева предвидени в бюджета за 2015 год. и 25 000 бр. еднолетни пъстърви от рибовъдното стопанство в Пещера.

SANYO DIGITAL CAMERA SANYO DIGITAL CAMERA SANYO DIGITAL CAMERA

ДА ПАЗИШ ИМУЩЕСТВОТО НА СДРУЖЕНИЕТО КАТО СВОЕ !

За сетен път ловците от Ловно-рибарската дружина в Пещера доказаха, че са добри стопани на имуществото, което притежават. На 07.03.2015 год. в Пещера се изсипа невиждан от десетки години снеговалеж. Още от ранни зори председателят на дружината Цветан Пенчев, загрижен за  състоянието на фазанарията на дружината започна да звъни по телефона за помощ от колегите ловци. За разлика от други пъти, когато се организират ловни излети на фазани, в днешния ден се отзоваха само  Михаил Фиданов – член на контролния съвет на сдружението и Крум Лазаров-член на дружината в Пещера. Снегът е навалял над 40 сантиметра  и когато групата пристига на мястото на фазанарията изпитва ужаса, като вижда, че всичките метални колове са огънати и мрежата всеки момент ще се срути от натежалия сняг – може би  десетки тонове. Но както казват в поговорката „За ловеца грозна  жена, люта ракия и лошо време няма“ с риск за живота си започнаха да почистват снега, паднал върху мрежата. След около 3 часа целта беше постигната. Волиера се възстанови и след малък ремонт, ще може да служи за доотглеждането на фазани и яребици, за обогатяването на фауната в района на сдружение Пещера. С чувството на голяма гордост, мога да кажа „Благодаря ви момчета за всичко“ !!!
IMG_20150307_120023 IMG_20150307_122018 IMG_20150307_133400

ТРОФЕЯТ ОТ ОТСТРЕЛЯНИЯТ ВЪЛК ГОЛЯМО ПОСТИЖЕНИЕ В ЖИВОТА НА ЛОВЕЦА

Ловно-рибарско сдружение Пещера има уникалната даденост да граничи с едно от най-елитните ловни стопанства в Родопите, а именно това в м.“Борово“ край с.Фотиново. Благодарение на това и съвместните усилия на ловците от дружината в с.Фотиново и служителите от ловното стопанство запасите от едър дивеч в района са много добри. Едно от основните ловно-стопански мероприятия  за постигането на това е регулирането на хищниците. Ловците, които са имали удоволствието да отстрелят вълк се броят на пръсти. Това е върхът в живота на ловеца. Ловът на вълци е много специфичен и изисква особени способности и търпение. Благодарение на тези си  качества ловецът Иван Делчев на 10 януари т.г. в 00.15 часа има щастието да отстреля така желания звяр в м.Балабанли. По първи данни от специалисти трофеят е златен медалист, а теглото на вълка е 76 кг.  Това му костваше пет денонощия дебнене и чакане в заснежените  Западни Родопи. Нека да пожелаем на него и семейството му здраве, щастие и нови ловни приключения.  Дай боже на всеки ловец такава слука!!!

ПУБЛИЧНА ПОКАНА

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Сдружение „Ловно-рибарско дружество-Пещера“ гр. Пещера, ул. „Петър Раков” № 17, За: Иван Джинев – председател, РБългария 4550, Пещера, Тел.: 0887 249457, E-mail: lrs_peshtera@dir.bg.

Място/места за контакт: Сдружение „Ловно-рибарско дружество-Пещера“ гр. Пещера

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://lrd-peshtera.org/.

Адрес на профила на купувача: http://lrd-peshtera.org/.

ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Строителство

 

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Строително-монтажни работи по проект “Преустройство дейността на пъстървово стопанство – с. Фотиново с цел доотглеждане на балканска пъстърва за риболовен и еко-туризъм“.

Read More »

ДРУЖИНАТА В РОЗОВО ПРОВЕДЕ СЪСТЕЗАНИЕ ПО РИБОЛОВ НА ПЪСТЪРВА

На 8-ми юни ловно-рибарската дружина в с.Розово организира състезание по риболов на пъстърва. Същото се проведе на яз. „Чорбаново“ в м. „Розовски вриз“.  Езерото с 30 декара площ  се намира на 3 км от китното село в  много красива природа в комбинация от иглолистни и широколистни гори, величествени скали и едни от най-чистите води в Родопите. За да бъдат емоциите по-силни сдружението в Пещера подсигури 70 пъстърви с размери  250-300 грама от своето стопанство, които се разселиха във водоема непосредствено преди  началото на състезанието.  Риболова продължи два часа,  като класирането бе следното: Апостол Данчев, Ерол Каравишев и Мартин Петров. Организацията по провеждането бе дело на ръководството на дружината в лицето на председателя Ангел Калинов и секретаря Йордан Сираков. До стената на езерото се намира и ловната хижа на дружината. Същата е наследена от дедите ни ловци, но да бъде в този прекрасен вид се грижат настоящите наследници. Гордост за тях е монтирането на соларна инсталация, с която се осветляват помещенията и верандата пред хижата. Изграден е и развъдник за отглеждане на диви свине под наблюдението на камери. И всичко това е сътворено с доброволния труд на ловците от  с.Розово. Тук трябва да споменем, че инициативата и направеното е с помощта на техния приятел и спонсор инж.Владимир Тодоров. С чувство на благородна завист може да се каже, че ловците от дружина Розово са един прекрасен колектив, с много добра материална база за осъществяване на любимия ловен и риболовен спорт.

SAM_3241 SAM_3235 SAM_3250 SAM_3244

СЪСТЕЗНИЕ ПО РИБОЛОВ НА БУРОВО БЛАТО КРАЙ БРАЦИГОВО

На  7-ми юни се проведе дружественото състезание по риболов в сладки води на леко. Организацията беше поета изцяло от ръководството на ловно-рибарската дружина в гр.Брацигово. За брациговци риболова  е не само спорт, това е ритуал. Няма жител от Брацигово, който да не е посетил езерата Бурово и Гачево блато. Благодарение на добрите взаимоотношения между сдружението в Пещера и ръководството на Община Брацигово вече шеста година дружината в Брацигово управлява рибните ресурси в тези водоеми. Ежегодно те се зарибяват с около 400 кг шаранови видове риби. Контрола по риболова се осъществява от въоръжена охрана и транспорт от сдружението. Но да се върнем на самото състезание. В ранна сутрин започна записването на състезателите, които бяха разделени по групи – мъже , жени, юноши и деца. Участваха 18 риболовци, от които най младият на 5 години. Преди седмица във водоема бяха пуснати 80 кг шарани с размери около 500 грама, но основно се хващаше каракуда, червеноперка и слънчева риба. Наградите на победителите бяха връчени от председателя на дружината Стоян Рашайков. След състезанието се проведе другарски обяд във вилата, построена от дружината.

SAM_3211 SAM_3218 SAM_3225

ЛОВЦИТЕ ОТ ИСПЕРИХОВО С НОВА ПРИДОБИВКА

От години се говори, че ловците от дружината в село Исперихово мечтаят да имат свое място, където да се събират  и споделят успехите и неволите си. Идеята да се осъществи това идва от дългогодишния председател на дружината Костадин Спасов /Бай Диньо/. В крайна сметка проекта се реализира от неговия приятел и наследник  Петър Вълков. На срещата организирана във връзка с откриването на ловния навес бяха най-старите ловци – Костадин Спасов, Георги Дучев и Петко Петков. Дружината в Исперихово притежава едно от най-добрите местообитания в сдружение Пещера, за развитието на заека, яребицата и фазана. Не случайно се казва, че ако на друго място за лов няма заек, в Исперихово ще има на сто процента. Природата е дарила този край с всички неща, които можеш да си пожелаеш, а именно чиста вода, разкошно поле, ниви и лозя, за които можем само да завиждаме. Но най-голямото богатство на Исперихово е гостоприемството и приятелството, с което обгръщат гостите си. Нека да пожелаем на ловците  от дружината здраве, на тях и семействата им, още нови придобивки, сбъдване на мечтите им и наслука.

SAM_3170 SAM_3177 SAM_3180

РИБОЛОВ НА СТАРА РЕКА КРАЙ ПЕЩЕРА

За река „Стара река“, която протича през град Пещера се говори, че е силно замърсена от индустрията, която развива родопския град. За всички е ясно, че Пещера е най-доброто място за бизнес и живот в страната ни. Но на фона на споменатото до тук може да се каже, че  Стара река е един прекрасен обект за любителски риболов. Това се доказва от успешния риболовен излет на председателя на дружината в Пещера –Цветан Пенчев, който наред с  множеството уловени  риби като мряна, кефал и бабушка улови и балканска пъстърва, която е критерий за чиста вода и идеални условия за риболовен спорт. С това може да се каже, че сдружението в Пещера притежава един от най екологичните обекти за риболов в Европа.

Цветан Пенчев с уловената пъстърва Стара река Стара река

ЛОВНИЯТ ПРАЗНИК НА 24 МАЙ В СЕЛО КОЗАРСКО

На 24 май , един от най-истинските и светли празници за българския народ се проведе традиционният ловен празник в с.Козарско. Традицията повелява, че на тази дата в Козарско се събират всички козарчани  от цялата страна. Тържеството се провежда с подкрепата на кметство Козарско и Ловно-рибарската дружина в селото. Още в ранна сутрин ловците се събират на нареченото място и под ритмите на духова музика се отправят към любимия ловен парк , изграден преди десетилетия от ловците на площи, дарени от техните деди. Разцъфнали са красивите акациеви дървета, подредени са софрите под изградените от дружината дървени навеси за над 200 души. Мероприятието започна с провеждането на състезание по ловна стрелба по асфалтови панички. Организацията по провеждането е на изключително високо ниво по отношение на сигурност и реално отчитане на резултатите. За това отговарят Тома Василев – председателя на дружината и Георги Горанов – секретаря на същата. След  много оспорвана стрелба отбора на дружината в Пещера извоюва първото място в отборното класиране. Същия беше в състав Цветан Пенчев, Петър Паунов и Богомил Цветанов. Наградите на призьорите бяха връчени от председателя на сдружението в Пещера  Иван Джинев. След състезанието мероприятието продължи с голямо веселие на организирания от ловците събор. Официален гост на събитието беше г-н Йордан Младенов – народен представител от пазарджишкия  избирателен район.

Козарско Козарско Козарско